AVG Wetgeving

Geachte klant,

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Deze verordening heeft te maken met uw privacy en bevat regels over het gebruik van uw gegevens.

Wij willen u hierbij informeren, dat wij er alles aan doen om zo veilig mogelijk met uw pricacy om te gaan. Volgens de normen van de nieuwe AVG wetgeving.

Wij dienen de door u verstrekte gegevens 5  jaar lang te bewaren voor de belastingdienst. Hiertoe zijn wij als bedrijf verplicht. Wij zijn hier altijd al,  en zullen hier ook in de toekomst, met uiterste voorzichtigheid mee omgaan.

Mocht u het hier niet mee eens zijn, dan kunt u dit aan ons aan geven.

Met vriendelijke groet,

Houtzagerij Mollink